Positieve gezondheid

Ze leefden nog lang, gezond en duurzaam inzetbaar

Het klinkt als een verhaallijn van een nieuwe Pixar-film. Iedereen en alles gaan er op vooruit, leven nog lang en gelukkig en de ondernemers hebben duurzame inzetbare mensen dankzij Preventieve, arbeidsgerelateerde zorg en andere verzekeringsoplossingen. 

Denk bij het woord “verandering” eens aan een aantrekkelijk plaatje van bloeiende fruitbomen met de belangrijkste rol een goede oogst. Gezonde ondernemers en medewerkers die vitaal met pensioen gaan. Daar plukt u toch te vruchten van! 

 In de vorm van gezonde ondernemers en medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn, maar ook in een betere vorm van betere zorg en meer preventie tegen lagere kosten. En wie wil dat nu niet?

Is dit een utopie? Wij denken van niet! Na jarenlange ervaring is er in onze optiek een omwenteling nodig om dit te bereiken van denken in schades naar denken in preventie en opbrengsten. Wij willen oplossingen ontwikkelen waarbij mensen belangrijker zijn dan het bestaande financiële systeem. Een georganiseerde zorg als oplossingsrichting voor de huidige knelpunten in arbeidsgerelateerde zorg.

Een kenniscentrum waarbij producten en diensten worden aangeboden om een constructieve manier te creëren om gezamenlijke expertise, kennis en ambitie te bundelen. 

In plaats van de ontstane schadelast door te belasten in het daaropvolgende jaar is een duurder alternatief om vanuit kennisontwikkeling en samenwerking aangesloten producten en diensten aan te bieden aan alle ondernemers, werkgevers en medewerkers. 

Strategische personeelsontwikkeling

Betrokken, gezonde en competente medewerkers zijn een belangrijke voorwaarde voor bedrijven om te
overleven. Met het oog op een vergrijzende beroepsbevolking en toenemende krapte op de arbeidsmarkt is
het van belang dat bedrijven voldoende aandacht hebben voor duurzame inzetbaarheid.

Gezondheid is een belangrijk element van duurzame inzetbaarheid. Effectief gezondheidsbeleid betekent
uitval voorkomen, verzuim naar omstandigheden zo kort mogelijk te houden en medewerkers in staat stellen
om langer door te werken. Dit vraagt om een integrale aanpak van preventie, verzuimreductie en re-integratie.
Een integrale aanpak van preventie, verzuim en re-integratie is een aanpak die voorziet in dienstverlening die
gericht is op alle onderdelen van de keten van preventie, verzuim en re-integratie en waarbij de betreffende
partijen de dienstverlening op elkaar afstemmen.

Sociaal-vitaliteitscontract voor ondernemers/ werkgevers en medewerkers

Sociaal contract/ vitaliteitscontract:
Door de bedrijfskundige advisering op het gebied van duurzame inzetbaarheid bij bedrijven kunnen wij adviseren, opstellen en implementeren van een vitaliteitscontract. Door dit op te stellen bij werkgevers levert dit altijd geld op zowel voor de ondernemer/werkgever.

Bewustzijn ondernemer/werkgever
Doordat het verhoogde bewustzijn ontstaat bij de werkgever over het belang van duurzame inzetbaarheid niet alleen zal leiden tot een lager verzuim, ook zal er een positieve werking uitgaan van de betrokkenheid en bevlogenheid op medewerkers die minder snel zullen vertrekken of verzuimen én eerder in gesprek zullen gaan over hun vitaliteit. Er ontstaat bij de indiensttreding ook een verdiepend gesprek over de wederzijdse verwachtingen zodat de kans op een snel ongewenst verloop ook vermindert binnen uw organisatie.

    Copyright 2022 Transient Holding. Powered bij R&B