Tips!

Tips om het verzuim te verlagen!

Creëer een positieve werkomgeving:
Zorg ervoor dat uw medewerkers zich op hun gemak voelen op het werk en dat er een gezonde werksfeer is. Dit kan bijvoorbeeld door regelmatige teambuildingactiviteiten te organiseren en open communicatie te stimuleren.

Investeer in de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers:
Zorg ervoor dat uw medewerkers veilig en gezond blijven op het werk door te zorgen voor ergonomische werkplekken, goede ventilatie en voldoende pauzes.

Bied gezondheidsprogramma’s aan:

Overweeg om gezondheidsprogramma’s zoals stoppen met roken, stressbeheersing en andere soorten interventies aan te bieden.
Dit kan de gezondheid van uw medewerkers verbeteren en het verzuimpercentage verminderen. 

Train leidinggevenden op verzuimmanagement
:
Zorg ervoor dat uw leidinggevenden goed zijn opgeleid in verzuimmanagement en in staat zijn om vroegtijdig signalen van verzuim op te pikken en hierop te reageren.

Wees proactief:
Zorg ervoor dat u regelmatig contact houdt met uw medewerkers en hun werkbelasting en tevredenheid monitort. Door op tijd actie te ondernemen en eventuele problemen aan te pakken, kunt u voorkomen dat medewerkers zich arbeidsongeschikt melden.

Maak gebruik van verzuimpreventie- en verzuimbegeleidingsdiensten
: Wij kunnen u helpen om het verzuimpercentage te verminderen binnen uw organisatie. Wij bieden ondersteuning aan medewerkers bij ziekteverzuim en kunnen u helpen bij het implementeren van preventieve maatregelen binnen uw organisatie. 

Verschillende soorten verzuim

Het is belangrijk om inzicht te hebben in de verschillende soorten verzuim, omdat elk type verzuim zijn eigen oorzaken heeft en mogelijk verschillende strategieën vereist om het te verminderen. Uiteraard willen wij u hiermee ook van dienst zijn. 

ATV, vakantie of andere verlofsoorten
Dit is wanneer een medewerker afwezig is van het werk vanwege geplande vakantie, ziekteverlof (bijvoorbeeld bij operaties), zwangerschapsverlof, bevallingsverlof of ouderschapsverlof.

Verzuimprotocol | activeringsprotocol
Het is belangrijk voor werkgevers om richtlijnen en beleid te hebben met betrekking tot het verzuimbeleid. Hierdoor weten de medewerkers wat wel en niet aanvaardbaar is binnen de organisatie en welke procedures van toepassing zijn voor het melden. Een goede communicatie tussen werkgever en medewerkers kan zeker helpen om misverstanden te voorkomen en de planning en productiviteit van het werk te behouden.

Wat is nu ziekteverzuim | arbeidsongeschiktheid of letsel?
Dit is wanneer een medewerker afwezig is van het werk vanwege een ziekte of letsel. Maar o
ngeoorloofd verzuim is wanneer een medewerker
afwezig is van het werk zonder geldige reden of toestemming van de werkgever. Hieronder hebben wij een aantal soorten verzuim opgesomd.

Wit verzuim
Wit verzuim wordt soms gebruikt om het verzuim van medewerkers aan te duiden die om legitieme redenen afwezig zijn van het werk, zoals bijvoorbeeld het bijwonen van een begrafenis, het hebben van een medische afspraak of voor mantelzorg. Dit type verzuim wordt als legitiem beschouwd omdat de medewerker zich heeft afgemeld en de werkgever op de hoogte heeft gesteld van zijn of haar afwezigheid.

In tegenstelling tot ongeoorloofd verzuim, waarbij een medewerker zonder geldige reden afwezig is van het werk, is wit verzuim vaak gepland. Let op dit kan door de werkgever worden opgevangen door gebruik te maken van flexibele werk-uren of het aanbieden van vakantiedagen en andere vormen van verlof. 

Zwart verzuim:
Zwart verzuim verwijst naar het verzuim van medewerkers zonder geldige reden, zoals bijvoorbeeld het zich arbeidsongeschikt melden terwijl ze niet ziek zijn. Of het zonder toestemming wegblijven van het werk. Dit type verzuim is ongeoorloofd en kan leiden tot verstoring van de werksfeer en verlies van productiviteit.  Zwart verzuim kan verschillende oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld werkgerelateerde stress, ontevredenheid met het werk of persoonlijke problemen. Werkgevers kunnen dit soort verzuim aanpakken door een open communicatie met de werknemers te hebben en te werken aan het verbeteren van de werksfeer en arbeidsomstandigheden. Het is ook belangrijk om duidelijk te communiceren over de gevolgen van ongeoorloofd verzuim en welke maatregelen de werkgever kan nemen om dit te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het opleggen van disciplinaire maatregelen.

Als werkgever is het van belang om een goed verzuimbeleid te hebben waarin duidelijk wordt vastgelegd hoe om te gaan met ziekteverzuim en ongeoorloofd verzuim. Hierdoor kunnen werknemers zich bewust worden van de regels en afspraken omtrent verzuim en kan de werkgever op een consistente manier optreden bij ongeoorloofd verzuim. Het voorkomen van zwart verzuim kan bijdragen aan een gezonde werksfeer en productieve werkomgeving.

Grijs verzuim

Grijs verzuim verwijst naar het verzuim van medewerker die zich arbeidsongeschikt meldt waarbij de werkgever twijfelt over de oprechtheid van de arbeidsongeschiktheid. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de medewerker zich vaker ziek meldt dan normaal of wanneer er aanwijzingen zijn dat de medewerker niet echt arbeidsongeschikt is. Grijs verzuim kan bijvoorbeeld werkgerelateerde stress, ontevredenheid met het werk of persoonlijke problemen die van invloed zijn op de motivatie van de medewerker om te werken. Werkgevers kunnen dit soort verzuim aanpakken door een open communicatie met de medewerkers te hebben en de oorzaak van het verzuim te achterhalen. Mogelijk kan er dan een oplossing worden gevonden, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de werkbelasting, het aanbieden van coaching of het bieden van meer flexibiliteit op het werk.

Roze verzuim:
Kan een uitdaging vormen voor werkgevers, omdat de oorzaken van het verzuim vaak gevoelig zijn en moeilijk te identificeren. Het kan ook moeilijk zijn om de duur van het verzuim te voorspellen, aangezien de tijd die nodig is voor herstel kan variëren afhankelijk van de aard van de problemen.

Het is belangrijk dat werkgevers open communicatielijnen hebben met hun medewerkers en een beleid hebben voor het omgaan met ‘roze verzuim’
Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van ondersteunende diensten, zoals coaching en het aanmoedigen van medewerkers om hun problemen te bespreken en hulp te zoeken als dat nodig is. Door het creëren van een ondersteunende werkomgeving kunnen werkgevers hun medewerkers helpen om persoonlijke problemen op te lossen en hun terugkeer naar het werk te vergemakkelijken.

Roze verzuim is een term die soms wordt gebruikt om het verzuim van werknemers aan te duiden die afwezig zijn van het werk vanwege persoonlijke of emotionele problemen, zoals relatieproblemen, depressie, angst of stress. Het kan ook verwijzen naar verzuim vanwege een niet-werk gerelateerde ziekte die het gevolg is van een ongezonde levensstijl, zoals overmatig alcoholgebruik of drugsgebruik.

Verzuim door arbeidsconflict:
Dit is wanneer een medewerker  afwezig is van het werk vanwege een arbeidsconflict of stress gerelateerde klachten. Let op, dit is geen verzuim. Verzekeraars zien dit ook niet als een verzuim. Hierbij zal je als werkgever moeten schakelen op het gebied van een goed gesprek, mediation of zelfs de inzet van een arbeidsrechtadvocaat. Ook hierbij kunnen wij u van dienst zijn. 

Stelt u gerust uw vraag!

    Copyright© | Transiënt Holding | R&B