Een gezonde visie

Ze leefden nog lang, gelukkig en duurzaam inzetbaar!

Een Gezonde Visie op duurzame inzetbaarheid omvat het streven naar het creëren van een werkomgeving waarin de ondernemer/ werkgever en de medewerkers op lange termijn gezond, gemotiveerd en productief kunnen blijven. Dit gaat verder dan alleen het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en uitval; het richt zich op het bevorderen van het welzijn en de ontwikkeling van uw medewerkers gedurende hun hele loopbaan zodat zij vitaal met pensioen gaan en vitaal kunnen gaan genieten van hun toekomstfonds voor ouderen (Algemene OuderdomsWet)

Een Gezonde Visie op duurzame inzetbaarheid omvat tevens het bevorderen van een positieve bedrijfscultuur waarin open communicatie, waardering en betrokkenheid centraal staan. Medewerkers moeten zich gewaardeerd voelen en het gevoel hebben dat ze een zinvolle bijdrage leveren aan het bedrijf. Dit kan worden gestimuleerd door het creëren van mogelijkheden voor participatie en inspraak, bijvoorbeeld door medewerkers te betrekken bij besluitvormingsprocessen en het faciliteren van een goede werkrelatie tussen leidinggevenden en medewerkers.

Een belangrijk aspect van duurzame inzetbaarheid is het bieden van mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Medewerkers moeten de kans krijgen om nieuwe vaardigheden te leren en hun kennis uit te breiden, zodat ze zich kunnen aanpassen aan veranderingen in de arbeidsmarkt en binnen het bedrijf zelf. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door het aanbieden van een goed aannamebeleid, trainingen/ opleidingen en loopbaanbegeleiding. 

Daarnaast is het van belang om aandacht te besteden aan de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers. Dit kan onder andere worden gestimuleerd door een gezonde werkomgeving te creëren, waarbij ergonomische maatregelen worden genomen en aandacht wordt besteed aan het verminderen van werkgerelateerde stress. Het aanbieden van flexibele werkuren, mogelijkheden voor thuiswerken en het stimuleren van een goede balans tussen werk en privéleven zijn ook belangrijke elementen. Maar ook door de inzet van Een Gezonde Check©

Tot slot is het belangrijk om een leercultuur te bevorderen binnen de organisatie. Dit houdt in dat fouten maken wordt gezien als een kans om te leren en te verbeteren, en dat innovatie en creativiteit worden aangemoedigd. Door een omgeving te creëren waarin medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen en waarin ze gemotiveerd worden om nieuwe ideeën aan te dragen, kan duurzame inzetbaarheid worden bevorderd.

Al met al is Een Gezonde Visie op duurzame inzetbaarheid gericht op het investeren in zichzelf als persoon als de medewerkers, zodat zij zich kunnen ontwikkelen, gezond kunnen blijven en met plezier en voldoening kunnen werken gedurende hun hele loopbaan. Het is een langetermijnbenadering die zowel de medewerkers als de organisatie ten goede komt.

Wat kost een arbeidsongeschikte medewerker?
Als je arbeidsongeschikt bent of als uw medewerker dit wordt dan kost dit tussen de € 250,- tot € 300,- per dag! En dit kan al snel oplopen tot hogere kosten.

Je hebt namelijk directe maar ook indirecte kosten. 
Directe kosten: Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor loondoorbetaling (70%-100%) voor twee jaar en arbodienstverlening.
Indirecte kosten: Dit zijn bijvoorbeeld kosten vanwege productieverlies of kosten voor vervangende medewerkers.

Duurzame inzetbaarheid verenigt twee belangen:
1. De belangen van de ondernemer (werkgever zelf of de organisatie) en de medewerker.

2. Juist door te focussen op de belangen van de medewerker, heeft de ondernemer zijn eigen belangen op het oog, het bevorderen van de belangen van uw medewerker heeft een positief effect op de organisatie.

Duurzame inzetbaarheid verenigt twee belangen

Belang voor de ondernemer

Belang voor de medewerker

 • Hogere productiviteit voor zowel de ondernemer| werkgever;
 • Meer deskundigheid binnen de organisatie;
 • Hogere klanttevredenheid;
 • Veiligheid en veilige omgeving;
 • Lager verzuim binnen de organisatie;
 • Lagere verzuimkosten.
 • Meer eigen regelmogelijkheden;
 • Scholing en eigen ontwikkeling;
 • Meer passie en bevlogenheid in het werk;
 • Meer voldoening uit de werkzaamheden;
 • Betere gezondheid en vitaliteit;
 • Vitaal met pensioen.
Onze specialisme

Schadelastbeheersing is een belangrijk aspect van verzuim- en zorgverzekeringen. Onze kennis is ook van onschatbare waarde voor zorgverzekeraars en verzuimverzekeraars die deze verzekeringen aanbieden. Deze verzekeraars kunnen op basis van onze expertise hun producten en diensten  verbeteren en afstemmen op de behoeften van werkgevers en medewerkers. Het is een win win en win situatie voor de werkgever, medewerkers én verzekeraar. Voor de werkgever kostenbesparing omdat de mensen sneller weer aan het werk zijn en de premies voor de verzekeringen beheersbaar blijven, voor de medewerker omdat die sneller beter is en vitaal weer aan het werk kan en voor de verzekeraar een mooie schadelastbeheersing, lagere schadeuitkeringen waardoor de premies bij de verzekeraar ook beheersbaar blijven. 

Uiteraard helpt het om de kosten voor werkgevers te beperken en tegelijkertijd medewerkers te ondersteunen bij hun herstel.

Als expert in schadelastbeheersing van verzuim- en zorgverzekeringen kunnen wij werkgevers adviseren over verschillende manieren om het ziekteverzuim van uw medewerkers te verminderen en de kosten van verzuim te beheersen. Dit kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een preventiebeleid omvatten, het aanbieden van ondersteuning bij re-integratie van de medewerkers en het analyseren van de effectiviteit van het beleid.

Wij zijn u graag van dienst!

Preventie is pure winst!

Denkt u bij het woord Duurzame Inzetbaarheid voor de verandering aan een aantrekkelijk plaatje van bloeiende fruitbomen want het gaat uiteindelijk om de belangrijke oogst. In de vorm van gezonde ondernemers en medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn, maar ook in een betere vorm van betere zorg en meer preventie tegen lagere kosten. En wie wil dat nu niet?

Is dit een utopie? Wij denken van niet! Na jarenlange ervaring is er in onze optiek een omwenteling nodig om dit te bereiken van denken in schades naar denken in preventie en opbrengsten. Wij willen oplossingen ontwikkelen waarbij mensen belangrijker zijn dan het bestaande financiële systeem. Een georganiseerde zorg als oplossingsrichting voor de huidige knelpunten in arbeidsgerelateerde zorg.

Preventie, verzuimreductie en re-integratie van ondernemers, werkgevers en medewerkers.
Vergijzing, ontgroening, flexibilisering en veranderingen in wetgeving maken duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker. Daarbij komen ook nog de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor medewerkers, werkgevers en de gehele maatschappij.

Duurzame inzetbaarheid biedt vele voordelen voor zowel ondernemers, werkgevers als medewerkers als de maatschappij.

Voordelen werkgevers:

 • Hogere arbeidsproductiviteit
 • Gemotiveerde en betrokken medewerkers
 • Gezonde en wendbare organisatie
 • Hoger kennisniveau van medewerkers
 • Minder ziekteverzuim en vervangend personeel nodig
 • Minder kosten aan ziek personeel
 • Minder verloop personeel
 • Betere werksfeer

Voordelen medewerkers:

 • Betere fysieke en mentale gezondheid
 • Minder kans op ongevallen of blessures
 • Gelukkiger en beter bestand tegen stress
 • Meer werkplezier en betrokkenheid bij de organisatie
 • Meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt
 • Meer werk- en inkomenszekerheid
 • Meer vaardigheden

Voordelen maatschappij:

 • Gezondere samenleving
 • Minder werklozen
 • Minder tekorten op de arbeidsmarkt
 • Minder mismatch op de arbeidsmarkt
 • Minder sociale ongelijkheid
 • Meer economische groei en welvaart
 • Minder druk op kosten voor pensioen, zorg en sociale zekerheid

Wij helpen graag ondernemers, werkgevers en medewerkers om financieel gezond te blijven op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

 

  Copyright© | Transiënt Holding | R&B